Obrtničko učilište

INTERZIL

Projekt: Interkulturalne kompetencije nastavnika u radu s azilantima „INTERZIL“

(Intercultural comeptences for teaching asylum seekers)

Obrazovanje odraslih, Mobilnost osoblja
Broj ugovora: 2019-1-HR01-KA104-060702/
Vrijednost projekta: 10.448,00 EUR

Specifični cilj projekta INTERZIL je unaprjeđenje znanja i vještina potrebnih za rad s odraslim polaznicima u nepovoljnom položaju i to azilantima u području podučavanja na jeziku koji im nije materinji (hrvatski), rad u multikulturalnim grupama te uvođenje IKT-a u nastavu za neformalno podučavanje hrvatskog jezika. Sve aktivnosti teže razvoju tolerancije i promicanju kulturalne različitosti, a kao dio priprema za daljnji nastavak formalnog strukovnog obrazovanja kojim osiguravaju zapošljavanje i integraciju u hrvatsko društvo.

Iz dosadašnjeg iskustva u radu s azilantima utvrdili smo prepreke učenju jezika:

  • nedostatak samopouzdanja za interakciju na stranom/hrvatskom jeziku,
  • ograničen kontakt s govornicima hrvatskog jezika,
  • ograničena pismenost,
  • nedostatak strategije osobnog učenja (povezano s manjkom sigurnosti u sposobnost učenja) te
  • nedovoljna motivacija za nastavak učenja hrvatskog jezika.

Također je utvrđena potreba osoblja za korištenjem IKT alata kroz formalne i neformalne mogućnosti učenja kojima polaznici mogu razvijati jezične vještine (čak i nakon zapošljavanja). Pripreme hrvatskog jezika potrebne za radno mjesto vezane su uz društvene norme na radnom mjestu (opća očekivanja vezana uz ponašanje, načine komuniciranja, itd. u kontekstu poslovnog okruženja), pravni okvir, odnosno propise vezane uz zdravstvo i sigurnost na radu, standarde kvalitete, komunikacijske zahtjeve određenog posla –npr. jezične vještine vezane uz tehniku, zdravstvo i socijalnu skrb, IT, itd. te komunikacijske zahtjeve pojedinog posla koji se stalno mijenjaju ovisno o uvjetima promjene posla.

Projekt uključuje 3 aktivnosti koje pridonose razvoju međukulturalnih učionica u kojima nastavnici temeljem razvijene interkulturalne kompetencije stvaraju prostor za inkluzivno učenje kulturalno različitih obrazovnih grupa u cilju njihove integracije u našu kulturu.

Sudjelovanjem u strukturiranom tečaju u Grčkoj koje provodi DOREA „ICT for educators – Empower your skills“ 2 zaposlenika Učilišta će prenijeti znanja na ostale zaposlenike kako bi u multikulturnim grupama koristili alate dostupne putem digitalnih tehnologija s kojima mogu razvijati jezične vještine: mrežne rječnike, automatsko prevođenje, provjeru pravopisa, gramatička pomagala, audiovizualne funkcije snimanja, kao i online tečajeve za daljnji razvoj.

Sudjelovanjem na tečaju „Interkulturno učenje i interkulturne različitosti u obrazovanju“ u Italiji, u organizaciji IFOM-A, 2 zaposlenika Učilišta će steći znanja i vještine kojima će naučiti primijeniti različite pristupe i metode podučavanja u multikulturnim grupama polaznika te ulozi nastavnika u procesu integracije. S usvojenim metodama i uporabom alata povećat će se tolerancija u grupama polaznika.

Kroz job shadowing u udrugama, asocijacijama i ustanovama koje pružaju formalna i neformalna obrazovanja jezika za migrante 2 zaposlenika će se upoznati s različitim alatima i metodama kao pripremama za daljnju edukaciju i zapošljavanje, praćenje i podršku koju partneri na Malti pružaju azilantima u cilju što bržeg stjecanja znanja stranog jezika/engleskog. Partner domaćin je Paragon Europe.

Planirano je da se sudjelovanje na tečaju u Bologni, Italija provede u rujnu 2019., job shadowing na Malti u prosincu 2019., dok se sudjelovanje na tečaju u Grčkoj planira za travanj 2020. godine.

Sve kompetencije stečene tijekom mobilnosti, kao i usvojene metode, alate i pristupe, sudionici će kroz aktivnosti diseminacije, izvještavanja i edukacije prenijeti na ostale zaposlenike Učilišta kao i na vanjske suradnike u nastavi te partnerske organizacije s kojima surađuju u obrazovanju odraslih polaznika. Prijenosom stečenih znanja jačat će se cjelokupan kolektiv Učilišta, s naglaskom na one suradnike koji rade s azilantima.

Provedbom ovog projekta ostvarit ćemo preduvjete za buduću suradnju i razvoj novih i inovativnih projekata koji doprinose integraciji migranata i azilanata u društvo, razvoju novih pristupa i alata u obrazovanju odraslih i poučavanju jezika te proširiti mrežu partnerskih ustanova u EU koje djeluju u okviru obrazovanja odraslih.

OBAVIJESTI projekta:

NAŠA ISKUSTVA

IZ MEDIJA

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King