Obrtničko učilište
interzil

Radionica Hrana i kultura

Hrana igra integralnu ulogu u našim životima. Hrana (i piće) jednako su dio kulture kao i umjetnost, arhitektura, odjeća ili ljudsko ponašanje. I danas se prehrana smatra jednim od najvažnijih elemenata u definiranju ideoloških, etničkih, političkih i društvenih barijera ili, s druge strane, jedno od najčešće korištenih sredstava za upoznavanje drugih kultura, miješanje civilizacija i pokušaja stvaranja interkulturalnih pristupa. U stvari, hrana predstavlja mehanizam za otkrivanje etničkog, kulturnog i društvenog identiteta. Hrana je možda početno sredstvo za kontakt različitih kultura s obzirom na to da se čini da je jedenje hrane drugih lakše - barem prividno - od dekodiranja njihovog jezika.

Stoga smo u Obrtničkom učilištu organizirali radionicu „Hrana i kultura“ u petak 26.6.2020. Glavni kuhari su bili azilanti iz Sirije, Afganistana i Pakistana koji su pripremili nacionalne specijalitete kibbeh, tabuleh, dolmu te pakistansku salatu. Zaposlenici Učilišta imali su priliku družiti se s polaznicima, upoznati ih kao i njihovu kulturu te na neformalan način pomoći im u svladavanju hrvatskog jezika i upoznavanju s našom kulturom.

Komentari

Još nema komentara na ovaj članak. Budite prvi!