Obrtničko učilište

Politika kvalitete

Obrtničko učilište-ustanovu za obrazovanje odraslih osnovali su 2006. godine Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika grada s ciljem povezivanja potreba obrtništva i tržišta rada. Poseban naglasak je na usklađivanju obrazovnih programa osposobljavanja i usavršavanja prema standardima EU za dobrobit i prosperitet obrtništva i strukovnog obrazovanja. Učilište se otvoreno bavi s novim idejama i društvenim razvojem što istodobno zahtijeva pažljiv i odgovoran rad s temama i trendovima. Učilište surađuje s poduzetničkim potpornim institucijama, regionalnom upravom i lokalnom samoupravom, partnerima iz redovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, HZZ-om te drugim socijalnim partnerima i nevladinim sektorom. Svojim aktivnostima i suradnjom pridonosi razvoju zajedničkog obrazovnog sustava koji omogućuje otvoren pristup, nove obrazovne prilike, kao i prijelaze između obrazovnih područja. U tome smislu djeluje u nekoliko smjerova:

  • istraživanje potreba obrtništva i malog poduzetništva za odgovarajućim kadrovima i razvija nastavne planove i programe temeljene na standardima zanimanja i ishodima učenja. Pritom naglasak stavlja na praktični rad što polaznicima omogućuje stjecanje kompetencija za samostalan rad. Pored toga potiče mobilnost učenika, polaznika i malih poduzetnika kako bi stekli nove i suvremene ishode učenja unutar međunarodnog okruženja.
  • razvijanje i poticanje inovacije u obrtništvu i malom poduzetništvu kao i obrazovanju temeljene na europskim primjerima dobre prakse.
  • poticanje društveno odgovornog i održivog razvoja.

Obrtničko učilište među vodećim je ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje odraslih u području obrtništva i poduzetništva. Kroz internacionalnu suradnju i baziranje na primjerima dobre prakse iz zemalja EU, ponuda obrazovanja će se temeljiti na kvaliteti sadržaja, suvremenim programima orijentiranim na polaznike i njihovo iskustvo te razvijanju transverzalnih vještina. Cilj je postati inkubator ideja i multiplikator primjera dobre prakse za osuvremenjivanje obrtništva putem modernizacije strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Obrtničko učilište će biti bazirano lokalno, regionalno strukturirano s nacionalnim i internacionalnim utjecajem.

Obrtničko učilište slijedeći svoju misiju definiralo je svoju ulogu u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, vodeći se nacionalnim i međunarodnim standardima obrazovanja odraslih te međunarodnim iskustvom. Cilj je postati prepoznata ustanova po svojim nastavnim i stručnim postignućima ostvarenim na suvremenim spoznajama struke, raspoloživim resursima, prihvaćenim programima, doprinosima razvoju obrtništva i poduzetništva te održivom razvoju. U Obrtničkom učilištu se postavljene ciljeve želi ostvarivati svjesno i mjerljivo, kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete u svim područjima aktivnosti Učilišta. Realizacijom naše misije, vizije i strategije te postavljenih ciljeva želimo učvrstiti, razvijati i širiti prepoznatljivost u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih s kojom će se budući i završeni polaznici identificirati, a poslodavci i društvena zajednica cijeniti.

S obzirom na vrlo širok spektar aktivnosti, za opće poslove i poslove vezane za obavljanje stručnih aktivnosti od 28. studenog 2016. ponosni smo nositelji vrhunskog certifikata ISO 9001:2015, koji potvrđuje izvrsnost i kvalitetu naših obrazovnih usluga te je jedan je od najvažnijih europskih standarda kvalitete poslovanja.

Za područje cjelokupnog obrazovnog procesa Učilište je sudjelovalo u projektu „Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj“ te mu je popratno, nakon provedenog samovrednovanja i službenoog postupka vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih kojeg provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a na temelju Zakona o obrazovanju odraslih te Pravilnika o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja, dana 21. srpnja 2023. dodjeljena VRLO VISOKA RAZINA KVALITETE.

Stalno kadrovsko osnaživanje Obrtničko učilište provodi angažiranjem kvalificiranih i kompetentnih nastavnika prema načelima izvrsnosti. Potiče vlastite zaposlenike i suradnike na nastavno i stručno usavršavanje i napredovanje, njihovo povezivanje s obrtništvom i drugim obrazovnim institucijama u zemlji i inozemstvu. Stalno unaprjeđenje nastavnih procesa usmjereno je kontinuiranom poboljšanju osposobljavanja i usavršavanja, postignućima polaznika i ishoda učenja na svim programima osposobljavanja i usavršavanja. Procesi koji utječu na kvalitetu kontinuirano se nadziru, unaprjeđuju i poboljšavaju razmjenom informacija kroz sustav vrednovanja i samovrednovanja. Stalni rast i nadzor kvalitete, konkurentnost i kompetitivnost stručnog rada važne su i trajne odrednice razvoja Učilišta.

Zadovoljstvo naših polaznika svakodnevno nas motivira na daljnji razvoj te postizanje još boljih rezultata i da osiguramo svoje mjesto među najboljim obrazovnim subjektima u Europi.

IZVJEŠĆA:

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King