Obrtničko učilište

Interaktivne metode poučavanja

Provedba edukacije netradicionalnih metoda poučavanja ima za cilj poboljšati kvalitetu učenja i podučavanja te poticanje izvrsnosti u strukovnom obrazovanju kroz razvijanje i usvajanje modernih metoda poučavanja koje bi potaknule kreativnost i inovativnost učenika. Odnos nastave, znanja i učeničkih kompetencija središnji je teorijski i praktični problem u svim reformama obrazovanja. Danas se sve više potiče interakcija sa učenicima te odmak od ex cathedra poučavanja. Umjesto pukog prenošenja informacija od nastavnika prema učeniku koji ih zapisuje, potiču se nastavne metode koje spajaju tradicionalni način poučavanja sa netradicionalnim da bi se pomoglo učenicima da steknu kompetencije i omoguće lakši pristup informacijama. One pak podrazumijevaju osposobljavanje učenika za rješavanje problema, otkrivanje, inovacije te učenje učenja kao temelja cjeloživotnog učenja.

Upravo ovom aktivnosti škola omogućava stjecanje modernih odgojno-obrazovnih kompetencija nastavnika koje će omogućiti bolje stjecanje znanja učenika. Netradicionalne metode poučavanja omogućit će nastavnicima da učenicima pristupaju individualno te vrednuju osobne mogućnosti svakog učenika, jer svaki učenik ima svoje predznanje, stil učenja, sposobnosti i preferencije da bi se postigli najbolji ishodi učenja i time omogućili učenicima bolje mogućnosti na tržištu rada.

Reference:

  • Obrtničko učilište sudjelovalo je kao vanjski izvođač za Edukaciju stručnjaka za uporabu novih metoda poučavanja na projektu IPA VI "Smile in VET" Srednje strukovne škole Samobor. Više o projektu možete pročitati ovdje: http://www.ss-strukovna-samobor.skole.hr/skola/smile

  • Provođenje radionica "Nove metode poučavanja" i "E-učenje" na projektu iz fonda ESF Modernizacija kurikuluma - E‑Mobil - "Ekološki usmjeren i moderniziran kurikulum za automehatroničare" - Srednje strukovne škole Vice Vlatkovića u Zadru: http://www.ss-strukovna-vvlatkovica-zd.skole.hr/
  • Provođenje radionica "Nove metode poučavanja" na projektu iz fonda ESF Modernizacija kurikuluma - MOPS – "Modernizacija kurikuluma za suvremen i održiv poljoprivredni sektor" Srednje škole Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina: http://ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr/
  • Provođenje radionica "Nove metode poučavanja" na projektu iz fonda ESF Modernizacija kurikuluma - „Radio – osnova medijske pismenosti“ Prirodoslovne grafičke škole u Zadru: http://ss-prirodoslovno-graficka-zd.skole.hr/
  • Provođenje radionica "Nove metode poučavanja" na projektu iz fonda ESF Modernizacija kurikuluma - DEQUAL -"Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljske skrbi" Centra za rehabilitaciju Stančić: http://centar-stancic.hr/projekti/projekt-dequal/

 


 

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King