Obrtničko učilište
interzil

Job Shadowing na Malti

Dva predstavnika Obrtničkog učilišta boravili su na Malti i proveli job shadowing u trajanju od 5 dana u ustanovama/obrazovnim centrima, udrugama i asocijacijama koje organiziraju formalna i neformalna obrazovanja za migrante (Paragon EU, Mosta Adult Learning Centre, English Communication School, Malta College of Arts, Science and Technology) te se upoznali s metodama rada formalnog i neformalnog učenja.

Malta je usvojila Strategiju cjeloživotnog učenja koja uključuje mjere za unaprjeđenje obrazovanja odraslih u olakšavanju integracije migranata, osiguravajući im učenje jezika i potporu u priznavanju inozemnih kvalifikacija, koje su najveća prepreka zapošljavanju. Programi za unaprjeđenje ključnih kompetencija i komunikacije, građanska prava i obveze, jezik i upotreba ICT su prepoznati kao osnova za potpuno uključivanje u svakodnevni život na Malti. Ovo uključuje engleski i malteški jezik kao i kulturološku orijentaciju.

Organizacije civilnog društva su uključene u pružanje podrške migrantima, omogućuju im uključivanje u osnovne tečajeve engleskog i malteškog jezika, a sredstva se osiguravaju iz različitih EU, Migrantskih fondova te Vlade Republike Malte. S obzirom na nedostatak radne snage zainteresirani su za što ranije uključivanje u svijet rada te se sve aktivnosti planiraju u tom smjeru.

Migranti radije pohađaju neformalne oblike obrazovanja, stoga im se nudi učenje kroz svakodnevne životne situacije što se pokazalo vrlo učinkovitim.

Malta College of Arts, Science and Technology pohađaju učenici 76 nacionalnosti te je u tu svrhu osnovan Odjel za međunarodne polaznike, a nastavnici i administrativno osoblje pomažu inkluziju putem kreiranja puteva obrazovanja za osobe za koje nije moguće utvrditi i priznati ishode prethodnog obrazovanja. Nakon uspješnog neformalnog obrazovanja engleskog/malteškog jezika, komunikacijskih vještina i kulturološkog te građanskog programa, ovi se polaznici mogu uključiti u sustav redovnog obrazovanja. Omogućuje im se individualni pristup i pojedinačno usmjeravanje i praćenje, a nastavnici su educirani u različitim kulturološkim područjima kako bi se što bolje pripremili za rad s migrantima koji dolaze iz različitih kulturnih sredina. Kako je Malta zemlja u kojoj se jednakopravno primjenjuju dva jezika to su njihovi stanovnici odmalena uključeni u bilingualnu zajednicu a tijekom cjelokupnog obrazovanja predmetni sadržaji se uče na oba jezika.

Tečaj engleskog ili malteškog jezika traje uobičajeno 14 tjedana, usmjeren je na konverzaciju u svakodnevnim situacijama, istraživanje malteške kulture i tradicije, a nastavnici ih motiviraju da se uključe u diskusije, prezentacije, igre uloga, što bolje izraze svoje misli i osjećaje te da što bolje izgovaraju riječi na engleskom i malteškom jeziku. Nastavnici individualno pristupaju svakom polazniku te su im na raspolaganju za svaki savjet i putem e‑maila i društvenih mreža. Polaznicima je engleski jezik pristupačniji, dok je malteški kombinacija jezika s različitih kontinenata.

U obrazovanje engleskog i malteškog jezika su uključeni i izvorni mediatori koji pomažu polaznicima u svakodnevnoj komunikaciji, a nastavnici uz primjenu individualnog pristupa trude se metodama rada učionici učenje praktičnim, primjenjivim i zanimljivim. Edukacije se provode u malim ili manjim grupama koje omogućuju nastavnicima da se usmjere na individualne potrebe i posebne zahtjeve polaznika.

Rad u manjim grupama, konverzacija u parovima usmjeren je prema stvarnim potrebama polaznika a temelji se na upitnicima prije početka edukacije, očekivanjima i praćenju postignutih rezultata. Tijekom edukacija primjenjuje se pristup dobrodošlice, uključivanja u društva, sigurne sredine kako bi polaznici koji dolaze iz područja u kojima su doživjeli različite traume osjetili sigurnost i kako bi se prilagodio program prema njihovim prioritetima (npr. učenje latiničnog pisma itd.). Promovira se interaktivna grupna dinamika ( 30% frontalne prezentacije i 70% aktivnog sudjelovanja polaznika) uz primjenu učenja kroz rad.

Uloga nastavnika se mijenja jer postaje facilitator učenja, a za proces učenja su odgovorni podjednako i facilitator i polaznik kojega se potiče da što aktivnije sudjeluje, te da je u fokusu procesa učenja čime se mijenja odnos iz pasivnog u aktivni. Većina zadataka u učionici sastoji se od praktičnih zadataka u kojima facilitator ima zadaću vođenja, davanja potpore i korekcije polaznika. Ukoliko u grupi postoji različita razina znanja polaznika uključuju one s višom razinom znanja za uvod u zadatak i davanje instrukcija u manjim grupama (do 5 polaznika). Umjesto korištenja power point prezentacija vezanih uz nadolazeći Božić uključili su same polaznike da prezentiraju svoje običaje i iskustva.

Usvajanje svakodnevne konverzacije usmjereno je na integracijske aktivnosti kako bi se što bolje upoznali s kulturom zemlje primatelja. Umjesto da polaznicima navode materijale iz vodiča u radu primjenjuju stvarne materijale i dokumente (npr. koji su im potrebni u rješavanju nekih statusnih pitanja, zdravstvenog osiguranja, upotreba mapa, reda vožnje autobusa, letci o kulturnim događanjima itd.). Dio procesa učenja odvija se npr. odlaskom u trgovinu, naručivanjem pića u caffeu, kupnjom prijevozne karte u pratnji facilitatora koji izvodi nastavu i izvan učionica.

Conversation Club je kreativna radionica u kojoj polaznici nadograđuju svoje znanje dodatnim aktivnostima kao što su zajedničke posjete znamenitostima, muzejima, kinima, utakmicama itd. Cilj ove aktivnosti je usmjeren na otklanjanje socijalne izolacije uz učenje jezika, a planira se prema interesu manje grupe polaznika.

Aktivnosti kuhanja u kojima sudjeluju polaznici približavaju različite kulture uz učenje jezika i proširuju horizonte polaznika.

Uključivanje u radne procese iziskuje ponekada višu razinu kompetencija nego što polaznici za 14 tjedana postignu. Kako bi se što bolje snašli u radnoj sredini nastavnici nastoje polaznicima omogućiti izloženost stvarnom jeziku, kako u govoru tako i u pismu te im nakon zapošljavanja pružaju podršku u stručnoj terminologiji. Sukladno predviđenom mjestu rada pripremaju najčešće fraze, alate, postupke s kojima se mogu susresti u svakodnevnom radu te im na taj način olakšavaju prelazak u tržište rada.

Komentari

Još nema komentara na ovaj članak. Budite prvi!