Obrtničko učilište

Zavarivač/ica TIG postupkom zavarivanja

TIG postupak zavarivanja je vrsta elektrolučnog zavarivanja kod koga električni luk gori između volframove elektrode, koja se ne topi, i osnovnog materijala koji se topi. Dodatni materijal se dodaje sa strane pod uglom od 15 do 20 stupnjeva u odnosu na osnovni materijal. Prednosti zavarivanja TIG postupkom su: kvaliteta zavarenog spoja je vrlo visoka, pogodan je za reparaturna zavarivanja, ima mogućnost zavarivanja u svim položajima, nema rasprskavanja kapljica.

Nauči:

  • razlikovati vrste i svojstva materijala u zavarivanju
  • koristiti i održavati strojeve, alate i pribor za TIG zavarivanje na stručan i siguran način
  • izvesti pripremne radove za postupke zavarivanja
  • izvesti jednostavne poslove zavarivanja TIG postupkom te samostalno i odgovorno upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema zahtjevima struke i sigurnosti na radu

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina

Zaposli se! Zavarivači/ce se mogu zaposliti u različitim djelatnostima. Kako je riječ o deficitarnom zanimanju, nema duljih čekanja na posao. Zbog deficitarnosti zanimanja i otežanih radnih uvjeta, u primanjima su uglavnom izjednačeni s radnicima srednje stručne spreme, bez obzira na to što ne rade poslove za koje se ona zahtjeva. Potražnja za zavarivačima se konstantno povećava stoga ugrabite priliku već danas!

Trajanje: 232 nastavna sata