Obrtničko učilište

Zavarivač/ica REL postupkom zavarivanja

REL postupak ili ručno elektrolučno zavarivanje je vrsta elektrolučnog zavarivanja kod kojeg se električna struja se koristi da pokrene električni luk, između osnovnog materijala i potrošnih elektroda, čija obloga stvara zaštitu zavara od oksidacije i zagađivanja stvaranjem ugljikovog dioksida (CO2). Elektroda služi i kao dodatni materijal za stvaranje zavara. REL postupak je najčešće korišten jer je vrlo raznovrstan i može se obaviti s relativno jeftinom opremom, tako da se koristi u radionicama i na otvorenim gradilištima.

Nauči:

  • razlikovati vrste i svojstva materijala u zavarivanju
  • koristiti i održavati strojeve, alate i pribor za REL zavarivanje na stručan i siguran način
  • izvesti pripremne radove za postupke zavarivanja
  • izvesti jednostavne poslove zavarivanja REL postupkom te samostalno i odgovorno upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema zahtjevima struke i sigurnosti na radu
  • izvršiti vizualni pregled zavara, te ispunjavati potrebnu radnu dokumentaciju

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina

Zaposli se! Zavarivači/ce se mogu zaposliti u različitim djelatnostima. Kako je riječ o deficitarnom zanimanju, nema duljih čekanja na posao. Zbog deficitarnosti zanimanja i otežanih radnih uvjeta, u primanjima su uglavnom izjednačeni s radnicima srednje stručne spreme, bez obzira na to što ne rade poslove za koje se ona zahtjeva. Potražnja za zavarivačima se konstantno povećava stoga ugrabite priliku već danas!

Trajanje: 232 nastavna sata