Obrtničko učilište

Zavarivač/ica plinskim postupkom zavarivanja

Plinsko zavarivanje ili zavarivanje plinskim plamenom spada u grupu zavarivanja taljenjem, gdje se osnovni materijal topi toplinom plamena, koji nastaje izgaranjem gorivog plina (acetilen, propan, butan, vodik) s čistim kisikom ili kisikom iz zraka. Plinsko zavarivanje se izvodi s dodatnim materijalom, ali ponekad i bez njega. To je jedan od najstarijih načina zavarivanja i najsvestranijih postupaka zavarivanja, ali u zadnje vrijeme je sve manje zastupljen. Uglavnom se danas koristi za zavarivanje čeličnih cijevi i cijevi od sivog lijeva, a koristi se i za popravke.

Nauči:

  • razlikovati vrste i svojstva materijala u zavarivanju
  • koristiti i održavati strojeve, alate i pribor za plinsko zavarivanje na stručan i siguran način
  • izvesti pripremne radove za postupke zavarivanja
  • izvesti jednostavne poslove zavarivanja plinskim postupkom te samostalno i odgovorno upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema zahtjevima struke i sigurnosti na radu
  • izvršiti vizualni pregled zavara, te ispunjavati potrebnu radnu dokumentaciju

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina

Zaposli se! Zavarivači/ce se mogu zaposliti u različitim djelatnostima. Kako je riječ o deficitarnom zanimanju, nema duljih čekanja na posao. Zbog deficitarnosti zanimanja i otežanih radnih uvjeta, u primanjima su uglavnom izjednačeni s radnicima srednje stručne spreme, bez obzira na to što ne rade poslove za koje se ona zahtjeva. Potražnja za zavarivačima se konstantno povećava stoga ugrabite priliku već danas!

Trajanje: 232 nastavna sata