Obrtničko učilište

Zavarivač/ica MIG/MAG postupkom zavarivanja

MIG/MAG postupak zavarivanja je zavarivanje u zaštiti plina Ar, CO2 ili mješavini plinova. MIG/MAG postupak zavarivanja danas je jedan od zastupljenijih postupaka zavarivanja u svijetu. Karakteristika MIG/MAG postupka zavarivanja je da se električni luk stvara i održava između vrha taljive kontinuirane elektrode u obliku pune ili punjene žice namotane na kolut i radnog komada.

Nauči:

  • razlikovati vrste i svojstva materijala u zavarivanju
  • koristiti i održavati strojeve, alate i pribor za MIG/MAG zavarivanje na stručan i siguran način
  • izvesti pripremne radove za postupke zavarivanja
  • izvesti jednostavne poslove zavarivanja MIG/MAG postupkom te samostalno i odgovorno upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema zahtjevima struke i sigurnosti na radu

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina

Zaposli se! Zavarivači/ce se mogu zaposliti u različitim djelatnostima. Kako je riječ o deficitarnom zanimanju, nema duljih čekanja na posao. Zbog deficitarnosti zanimanja i otežanih radnih uvjeta, u primanjima su uglavnom izjednačeni s radnicima srednje stručne spreme, bez obzira na to što ne rade poslove za koje se ona zahtjeva. Potražnja za zavarivačima se konstantno povećava stoga ugrabite priliku već danas!

Trajanje: 232 nastavna sata