Obrtničko učilište

Zapošljavanje slijepih osoba – prednost ili nedostatak

Opis: Provedbom projektnih aktivnosti - edukativne radionice za poslodavce i distribucija edukativno-promotivnih materijala široj javnosti, neposredno će se djelovati na smanjenje predrasuda prema slijepim osobama korisnicima pasa vodiča kao potencijalno zapošljivoj skupini. Prikazom primjera dobre prakse i praktičnim prezentacijama rada slijepih osoba na prilagođenoj IT opremi, potencijalni poslodavci prepoznat će mogućnosti i prednosti zapošljavanja slijepih osoba što će utjecati na unapređenje uvjeta za njihovo zapošljavanje.

Internet stranica: www.psivodici.hr
Grant shema: IPA IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala
Nositelj: Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
Partneri: Obrtničko učilište Zagreb
Ukupna vrijednost u EUR: 99.224,42
Trajanje projekta u mjesecima: 12

Lokacija provedbe projekta: 7 županija: Vukovarsko –srijemska, Sisačko – moslavačka, Virovitičko-podravska, Brodsko –posavska, Karlovačka, Osječko – baranjska i Splitsko -dalmatinska

Ciljne skupine:

  • 140 poslodavaca iz 7 županija RH (od kojih je u 6 županija najviša stopa nezaposlenosti osoba s invaliditetom) i
  • 1 slijepa osoba

Ciljevi:

Opći cilj: Unapređenje pružanja usluga za poslodavce slijepih I visokoslabovidnih osoba.

Specifični ciljevi:

  1. Poticanje 140 poslodavaca u 7 županija na stvaranje uvjeta za zapošljavanje slijepih i visokoslabovidnih osoba.
  2. Osvješćivanje potencijalnih poslodavaca o sljepoći kao invaliditetu te širenje pozitivne prakse zapošljavanja slijepih i visokoslabovidnih osoba.
  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King