Obrtničko učilište

UHI Scotland

Improvement of adult edcuation based on innovative approach‑UHI Scotland

Projekt „Improvement of adult edcuation based on innovative approach-UHI Scotland“ „ Poboljšanje/unaprjeđenje obrazovanja odraslih temeljeno na inovativnom pristupu - UHI Škotska“
2015-1-1HR01-KA104-012866

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je projekt mobilnosti pod nazivom“ Improvement of adult education based on innovative approach-UHI Scotland“/ Poboljšanje obrazovanja odraslih temeljeno na inovativnom pristupu - UHI Škotska, pod brojem 2015-1-HR01-KA104-012866 u sklopu općeg obrazovanja odraslih.

Konzorcij prijavitelja kojemu je Obrtničko učilište nositelj, a partneri Srednja škola Dugo Selo, Strukovna škola Vice Vlatkovića iz Zadra te Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija iz Zagreba putem projekta će pridonijeti modernizaciji svojih ustanova kroz pripreme za postupno uvođenje novih pedagoških modela i korištenja ICT-a u procesu obrazovanja odraslih.

Cilj projekta je unaprjeđenje kompetencija i vještina osoblja partnera u projektu vezanih uz razvoj i provođenje općih obrazovnih programa za odrasle, doprinos kohezivnom društvu uz širenje mogućnosti za obrazovnu mobilnost. Očekivani rezultati projekta koji će se realizirati putem job shadowinga su: povećanje kompetencija sudionika u području jačanja osnovnih i transverzalnih vještina (osmišljavanje programa obrazovanja, blended learning, poticanje poduzetničkih vještina, kreativnosti inovativnost u radu), osiguranje profesionalnog razvoja uz podizanje razine jezičnih kompetencija. Ustanove partneri će ojačati europsku suradnju i pridonijeti internacionalizaciji partnera u konzorciju uz prijenos primjera dobre prakse. Projektom se potiče upotreba digitalnih tehnologija u obrazovanju čime se osnažuju digitalne kompetencije nastavnika, polaznika, ravnatelja, adminstrativnog osoblja. Uvođenje inovativne metode u rad s polaznicima obrazovanje omogućit će se povećanje % odraslih osoba u cjeloživotnom učenju, pogotovo onih sa slabim osnovnim vještinama i u nepovoljnom položaju (ruralna, udaljena područja, otoci).

Partner domaćin je The University of the Highlands and Islands jedino je sveučilište smješteno na sjevernom području Škotske. Partnerstvo 13 neovisnih koledža i istraživačkih instituta i omogućuje pristup obrazovanju na višim i visokim učilištima, kao i sudjelovanje u istraživačkim projektima.
UHI objedinjuje strukovne škole i fakultete prema sektoru, osiguravajući kompetentne kadrove za svoje gospodarske mogućnosti na svim razinama obrazovanja. Primjenjuju individualni pristup učenju svakog studenta ili polaznika. Uz obrazovne aktivnosti koje se provode u glavnim kampusima, partnerstvo pruža obrazovne aktivnosti putem mreže od više od 70 centara učenja koji se nalaze na otocima.
UHI pruža mogućnost učenja i studiranja na različite načine: putem predavanja, udžbenika, projektnih radova, kao i online putem virtualnog okruženja za učenje. Različite metode primjenjuju na različitim lokacija i studijima, uz kombinaciju face-to-face, video konferencija ili online dostave i podrške, tako da se grupa može sastojati od polaznika s iste lokacije ili s bilo koje lokacije u kampusima. Postoji i potpuno online okruženje za učenje.

U sklopu UHI-a postoji Odjel za razvoj digitalnog učenja koji proizvodi visokokvalitetnu neovisnu platformu i materijale za digitalno učenje, obuku i nadogradnju znanja zaposlenika za blended learning, utvrđuju, planiraju i razvijaju usavršavanja u organizacijama kako bi razvili i znali dostaviti online learning svojim polaznicima. Također razvijaju web based learning načine i konzultacije. Odjel se bavi uvođenjem i evaluiranjem transformacijskih promjena od tradicionalnog do blended learning pristupa.
UHI ima iskustvo u pripremi i osnaživanju kompetencija osoblja kako u svojim redovima tako i kroz mnogobrojne projekte kojima su pomagali uvođenje online učenja u Islandu, Švedskoj, Labradoru i Kanadi.

PROČITAJTE I:

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King