Obrtničko učilište

SKILLS + PRACTICE

2014-1-HR01-KA102-000090

Agencija za mobilnost i programe EU u okviru Programa ERASMUS+ odobrila je Obrtničkom učilištu projekt mobilnosti pod nazivom „SKILLS+PRACTICE“.

Obrtničko učilište, uz obrazovne aktivnosti provodi i aktivne politike povezivanja strukovnog obrazovanja s tržištem rada. Stoga je u projekt uključilo 40 učenika strukovnih škola koji ove godine završavaju obrazovanje za sudjelovanje na stručnoj praksi od 3 tjedna u Njemačkoj i Italiji.

Projekt je izrađen uz podršku lokalne zajednice, nadležnih ureda za obrazovanje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a suradnja sa strukovnim školama kojima su oni osnivači, na obavještavanju potencijalnih učenika za uključivanje u projekt te u samom odabiru sudionika bit će dodatni angažman, koji će zajedničkim naporima svih zaintersiranih strana iz Hrvatske osigurati da 40 mladih osoba ostvari stručnu praksu u inozemstvu (u svakoj zemlji po 20). Partneri u provedbi projekta su tvrtka Sabcontact u Italiji i Hrvatski gospodarski savez u Njemačkoj, provjereni partneri koji će osigurati tvrtke i obrte u kojima će učenici provesti stručnu praksu uz mentorstvo.

Učenici će kroz stručnu praksu od 3 tjedna povećati i unaprijediti svoje stručne kompetencije, steći iskustva rada u drugim zemljama, bolje se upoznati s radnim uvjetima i obvezama, steći će dodatna iskustva i znanja čime će povećati vlastitu konkurentnost na tržištu rada u RH i EU, potaknut će ih na afirmativni pristup radnom zadatku i daljnje usavršavanje, uz osnaživanje jezičnih kompetencija.

Za svakog sudionika će se izraditi detaljan plan u suradnji s tvrtkama i obrtima koji će ih primiti na stručnu praksu.

Učenici koji ove godine završavaju školovanje će biti odabrani na temelju objavljenog javnog poziva na stranicama Obrtničkog učilišta uz koordinaciju potencijalnih prijavitelja sa strukovnim školama.

Sudionici će biti rangirani na temelju postignutih rezultata u školovanju i praktičnoj nastavi (preporuka škole i obrta gdje su proveli praksu bit će dio prijave), koji iskazuju pozitivan odnos prema praktičnoj nastavi, uzornog vladanja i motiviranosti za usavršavanje kroz stručnu praksu u drugoj zemlji, te koji su bili stipendisti Grada Zagreba, Zagrebačke županije, udruženja obrtnika, Ministarstva za obrt i malo poduzetništvo.

Prednost će se dati bivšim učenicima koji su sudjelovali, ostvarili rezultate na natjecanjima učenika i koji su spremni na izazove. Također uzet će se u obzir i jesu li slabijeg imovinskog stanja (više djece koja se školuju, nezaposlenost roditelja, samohrani roditelji i sl.) čime ćemo omogućiti onima s manje mogućnosti sudjelovanje u projektu i stjecanje međunarodnog iskustva.

Svi potencijalni prijavitelji ispunit će motivacijsko pismo u kojem će obrazložiti svoje sudjelovanje u projektu. Učenike će se izabrati u suradnji sa strukovnim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije, na način da će na preporuku ravnatelja i pedagoga škole biti obaviješteni svi učenici određenih odabranih zanimanja koji su postigli visoku razinu rezultata da se jave na sudjelovanje u projektu i dostave motivacijsko pismo. Uz to, dostavit će preporuku obrta ili tvrtke gdje su proveli praksu, a predstavnici škole i Učilišta će na temelju zadanih kriterija odabrati sudionike u ovom projektu.

Projektne aktivnosti osiguravaju osnaživanje vještina tijekom cijeloga života, mobilnost učenika i stručnjaka u VET te povezuju obrazovanje sa tržištem rada (EU 2020). Projekt podržava Work based Learning, internacionalizaciju, jača suradnju svih sudionika u VET-u te razmjenu primjera dobre prakse radi osnaživanja ustanova koje sudjeluju u projektu -The Bruges Communiqué VET 2011-2020. Rezultatima projekta promovirat će se prednosti strukovnog obrazovanja.

Sudionici će dobiti Certifikat Europass mobilnost te potvrdu o pohađanju tečaja stranog jezika (njemačkog ili talijanskog).

Planirano je da učenici provedu stručnu praksu tijekom studenog te su pripremne aktivnosti započete s nadležnim uredima za obrazovanje Grada i Županije a odnose se na obavještavanje učenika o mogućnosti sudjelovanja. Planirano je da svi troškovi vezani uz projekt budu podmireni od strane Obrtničkog učilišta odobrenim sredstvima EU.

U projektu će sudjelovati učenici sljedećih zanimanja:

 • instalateri centralnog grijanja, vode i plina/vodo i plinoinstalateri, klimatizacije
 • automehaničari,
 • elektromehaničari,
 • građevinske struke
 • pekari
 • stolari,
 • krojači,
 • postolari
 • kožni galanteristi
 • vrtlari/ cvjećari
 • ugostiteljska zanimanja (kuhari/ slastičari)

U sklopu istog projekta odobrena su sredstva i za mobilnost 5 stručnjaka u strukovnom obrazovanju Obrtničkog učilišta koji će provesti 7 dana u Veneciji kod partnera ECIPA Veneto, ustanove za obrazovanje odraslih čiji je osnivač Asocijacija obrtnika iz Veneta.

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King