Obrtničko učilište

Poduzetništvo i obrtništvo je IN

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata Europske unije i usmjeren je na poticanje zapošljavanja.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. sufinancira se sredstvima ESF-a i strateški mu je cilj unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti u RH.

U okviru poziva Obrazovanje za poduzetništvo i obrt Obrtničkom učilištu odobrena su sredstva za projekt pod nazivom „Poduzetništvo i obrtništvo je IN“ kodni broj: HR.1.1.11.-0357.

INTERAKTIVNA WEB STRANICA

O projektu:
Vrijednost projekta je 241.067,67 kuna, od čega je 95% iznosa financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, 5% sredstava osiguralo je Obrtničko učilište. Projekt je započeo u srpnju 2015. godine i traje 12 mjeseci.

Projekt provodi Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih, Ilica 49, 10000 Zagreb u suradnji sa strukovnim školama suradnicima na projektu iz 9 županija:

Ciljevi projekta

 • poticanje poduzetničke kulture u društvu
 • usvajanje poduzetničkih kompetencija
 • razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju

Ciljna skupina: 300 učenika završnih razreda strukovnih škola u 9 županija

Projektne aktivnosti:

 • 9 promotivnih kampanja u 9 županija: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Grad Zagreb, Ličko-senjska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska
 • Obrtničko učilište održat će 12 promotivnih radionica u strukovnim školama, suradnicima na projektu, na kojima će se učenici informirati o poduzetništvu, pozitivnim primjerima iz poduzetništva, potrebnim osnovnim poduzetničkim kompetencijama, prednostima pokretanja vlastitog posla, cjeloživotnom učenju u cilju osobnog i profesionalnog napretka.
 • Tijekom radionica učenici će korištenjem e‑learning platforme sudjelovati u neformalnom obliku učenja o poduzetništvuprema European Business Competence Licence standardu koji je izrađen sredstvima projekta. Ciljanoj skupini će biti omogućeno korištenje i nakon završetka projekta.

Obrtničko učilište izradilo je interaktivnu web stranicu s materijalima EBC*L usklađenim s RH propisima i praksom koja je na raspolaganju učenicima-sudionicima promotivnih radionica u potpunosti prilagođeno njihovim kompetencijama. Ovime se osigurava neformalno učenje uz upotrebu IT tehnologija.

Na radionicama će se promovirati i cjeloživotno učenje kroz sudjelovanje u EU projektima, u programu ERASMUS+ kroz stručnu praksu u europskim zemljama.

Za potrebe projekta izrađen je upitnik o stavovima o poduzetništvu i obrtništvu, koji će sudionici promotivnih radionica ispuniti prije održavanja samih radionica. Po završetku će ispuniti evaluacijski upitnik na temelju kojeg će se ocijeniti očekivani utjecaj i ostvarenje predviđenih rezultata projekta. To su:

 • promjena negativnog stava prema poduzetništvu,
 • informiranost mladih o mogućnostima pokretanja vlastite tvrtke/obrta,
 • stjecanje poduzetničkih kompetencija kroz neformalne oblike učenja e‑learning metodom korištenjem interaktivne web stranice s materijalima za samostalno učenje

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King