Obrtničko učilište

OPUS

Obrazovanjem do posla u sektoru turizma i ugostiteljstva

Nositelj: Obrtničko učilište

Partneri:

 • Ugostiteljsko-turističko učilište
 • Živi Bar d.o.o. (Vivas Bar)
 • Pekarski obrt „Dinara“, vl. Josip Galiot
 • Euroglobale d.o.o. (Gladne oči)

Vrijeme provedbe: 24 mjeseca (10.04.2018. – 10.04.2020.)

Vrijednost projekta: 1.849.592,16 kuna (100% bespovratna sredstva)

Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Ciljevi projekta:

Stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;

Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora

Kratki opis projekta:

Obrtničko učilište, Ugostiteljsko-turističko učilište, Živi bar d.o.o., Pekarna Dinara i Euroglobale d.o.o. u partnerstvu na projektu žele doprinijeti povećanju zapošljivosti 70 osoba pripadnika ranjivih skupina (mladi do 25 g., starijih od 54 g i osoba s invaliditetom) kroz razvoj i provedbu 6 programa osposobljavanja i 1 programa usavršavanja prilagođenih za ciljane skupine, a na temelju iskazanih potreba poslodavaca partnera za zapošljavanjem, uz poboljšanje stručnih i pedagoških vještina predavača i mentora koji će provesti obrazovanje ranjivih skupina kroz teoriju i praktični rad u tvrtkama.

Projektne aktivnosti grupirane su u sljedećih 5 elemenata:

 1. Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja/usavršavanja
 2. Razvoj i provedba programa osposobljavanja i usavršavanja predavača i mentora u stručnim i pedagoškim vještinama
 3. Provedba programa osposobljavanja i usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracija

Inovativni projektni pristup temelji se na uskoj suradnji dvije obrazovne institucije i tri etablirana poslodavca u ugostiteljstvu kako u razvoju programa tako i u provedbi. Na ovaj način se objedinjuju potrebe tržišta rada, stvarne potrebe ranjivih skupina i obrazovni okvir. Programi i materijali će u potpunosti biti prilagođeni ranjivim skupinama, a nastava usmjerena na usvajanje kvalitetnih, relevantnih i primjenjivih kompetencija s jakim naglaskom na socijalno-interpersonalne vještine. Modularni koncept uz mentorstvo na radnom mjestu prilagodljiv je i usmjeren na ranjive skupine i time sukladan Programu jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu. Programi koji u konačnici potiču socijalnu uključenost i mogućnost zapošljavanja u skladu su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020, Usklađivanje kurikuluma s potrebama gospodarstva te Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Provedeno studijsko putovanje u Italiju.

U okviru projekta razvijeni su sljedeći programi osposobljavanja/usavršavanja:

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr / www.esf.hr

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King