Obrtničko učilište

Master5

MASTER 5 - Development of Master School Model through Regional VET-Business Partnerships

Erasmus+ KA3
Broj projekta
: 585194-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-VET-APREN

Uvod:

Obrazovanje i osposobljavanje imaju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu i društvu, jer ekonomsko blagostanje snažno ovisi o znanju, vještinama i kompetencijama radne snage. Kvalifikacije EQF/NQF razine 5 imaju važnu ulogu u pružanju pristupa zapošljavanju i napredovanju u karijeri, kao i omogućavanju cjeloživotnog obrazovanja i napredovanja prema visokom obrazovanju.

U projektu Master5 smatramo da majstorski ispit pruža jedinstveni sustav koji omogućava napredovanje od nižih razina EQF-a/NQF-a prema razine 5 EQF-a/NQF-a učenjem kroz rad (work based learning) i kao izvrsnu mogućnost za priznavanje formalno, neformalno i informalno stečenih znanja usmjerenih izravno na tržište rada. Stoga je opći cilj projekta podržati razvoj i vidljivost postsekundarnog i predtercijarnog strukovnog obrazovanja kroz regionalna partnerstva između pružatelja usluga obrazovanja, poslovnih i socijalnih partnera s posebnim fokusom na potrebe stručnih vještina na sektorskoj razini. Specifični cilj projekta je dizajnirati i implementirati novi obrazovni okvir (model majstorske škole) temeljen na učenju kroz rad za veću strukovnu izobrazbu u obrazovanju za obrtništvo kako bi se osigurale potrebe za vještinama na regionalnom tržištu rada.

Projekt započinje s benchmarkingom dobre prakse njemačkog modela Meisterschule. Nakon postavljanja mjerila, partneri će provesti kvantitativnu i kvalitativnu analizu koja se uglavnom usredotočuje na potrebe vještina malih i srednjih poduzeća i mogućnosti zapošljavanja te na trenutnu situaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Okrugli stolovi bit će organizirani kako bi okupili relevantne aktere - ne samo mala i srednja poduzeća i pružatelje usluga strukovnog obrazovanja, nego i kreatore politika, socijalne partnere i druge relevantne dionike. Potom će se osnovati radne skupine kako bi se razvio okvir za model majstorske škole. Uključivanjem europskih instrumenata transparentnosti razvijen model će biti primjenjiv u sve tri regije. Razvijat će se kao obrazovna ponuda na razini NQF-a 5 kako bi se popunio postojeći jaz putem cjelovite obrazovne ponude. Naglasak će biti na jakoj osnovi učenja kroz rad u obliku treninga na poslu. Također će se izraditi i kurikulum za jedno masjtorsko zanimanje temeljen na ishodima učenja.

Trajanje: 01.09.2017. – 31.08.2019.

Budžet: 334.333,54 EUR (80% EU sufinanciranje)

Partneri:

Slovenija

 • Regionalna obrtnička komora Krško – Prijavitelj
 • Općina Krško
 • Školski centar Krško-Sevnica

Hrvatska:

 • Hrvatska obrtnička komora
 • Obrtničko učilište Zagreb

Srbija

 • Regionalna razvojna agencija Bačka

Njemačka

 • Hrvatski gospodarski savez Njemačke

Pridruženi partneri:

 • Savez slobodnih sindikata Slovenije
 • Unija poslodavaca Vojvodine

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King