Obrtničko učilište

Kuhar/ica specijalist/ica hrvatske nacionalne kuhinje

Posao kuhara/ice specijalista/ice hrvatske nacionalne kuhinje deficitaran je na tržištu rada u Republici Hrvatskoj, posebice zbog dobro razvijenog turizma te pojačane potražnje za hrvatskom autohtonom kuhinjom i brendiranim proizvodima. Kroz povijest naše gastronomije brojni kulturni utjecaji i narodni običaji učinili su hrvatsku gastronomiju jednom od najcjenjenijih nacionalnih kuhinja u svijetu. Hrvatska autohtona kuhinja jedan je od važnih segmenata koji stvara dodanu vrijednost unutar turističke ponude. Stoga su znanja i vještine koje se stječu u okviru programa usavršavanja kuhar/ica specijalist/ica hrvatske nacionalne kuhinje od presudne važnosti za upotpunjavanje turističke ponude.

Nauči:

  • prepoznati utjecaje različitih gastronomija na hrvatska nacionalna jela
  • razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke prigotovljavanja hrvatskih nacionalnih jela, koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava
  • pripremiti, zgotoviti, prezentirati i poslužiti autentična jela pojedinog kraja RH uvažavajući suvremene trendove u prehrani
  • organizirati i voditi cjelokupni proces rada te administraciju u suvremenoj kuhinji
  • primijeniti pravila poduzetništva za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu
  • koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva i pripreme jela u komunikaciji na stranom jeziku
  • prepoznati izvore opasnosti pri radu i primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa: završena srednja škola za zanimanje kuhar/ica ili turističko-hotelijerski/a komercijalist/ica.

Zaposli se! Poslodavci u sektoru turizma i ugostiteljstva traže djelatnike s kompetencijama iz područja nacionalnog kuharstva. Vrlo je velika potražnja za ovim zanimanjem za vrijeme turističke sezone, u turistički razvijenim područjima.

Trajanje: 250 nastavnih sati