Obrtničko učilište

Priprematelj/ica jednostavnih jela

Priprematelj/ica jednostavnih jela je dio tima osoblja ugostiteljske kuhinje. Najaktivniji je u poslovima pripreme namirnica, pomoći pri prigotovljavanju namirnica te poslovima čišćenja i pranja, nakon obavljenog posla. Sudjeluju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane te rukuju različitim alatima, strojevima i posuđem. U svom poslu surađuju s ostalim pomoćnim osobljem te glavnim kuharom koji organizira njihov rad.

Nauči:

  • odabirati živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih čuvati na pravilan način
  • pripremiti i obraditi namirnice za kuhanje
  • provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela
  • koristiti i održavati kuhinjski pribor, aparate i uređaje na ispravan način
  • primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 16 godina života

Zaposli se! Priprematelji/ce jednostavnih jela se mogu zaposliti u različitim ugostiteljskim objektima (hoteli, restorani, pizzerije, snack barovi) odnosno drugim većim objektima koji radi praktičnosti posjeduju kuhinju (bolnice, škole, veće tvrtke, studentski i đački domovi) ili u nekim domaćinstvima gdje je to uobičajeno. Vrlo je velika potražnja za pripremateljima/cama jednostavnih jela za vrijeme turističke sezone, u turistički razvijenim područjima.

Trajanje: 160 nastavnih sati