Obrtničko učilište

Izolater/ka

Izolateri/ke polažu i popravljaju izolacije od raznih materijala na građevinama, kotlovima, cijevima, hladnjačama i klima-uređajima.

Nauči:

  • razlikovati vrste i karakteristike materijala koji se koriste pri izradi izolacija i koristiti ih na pravilan način uz izolaterski pribor, alate i ručne strojeve za rad
  • pripremiti podlogu za postavljanje izolacije
  • sudjelovati pri odabiru i izradi različitih vrsta izolacija građevine

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina

Zaposli se! Izolateri/ke se mogu zaposliti u građevinskim poduzećima, kod privatnih poduzetnika, a ukoliko polože majstorski ispit mogu osnovati i vlastiti obrt.

Trajanje: 180 nastavnih sati