Obrtničko učilište

Edukacijom do bolje integracije azilanata

Naziv Projekta: Edukacijom do bolje integracije azilanata UP.02.1.11.06.0037

Trajanje projekta: Listopad 2019. - Listopad 2021.

Vrijednost projekta: 1.466.404,80 kuna (100% bespovratna sredstva).

Od listopada 2019. Obrtničko učilište sudjeluje kao partner u provedbi projekta Edukacijom do bolje integracije azilanata. Prijavitelj projekta je udruga Inicijativa za engleski jezik i kulturu, a partner u projektu je ujedno i Isusovačka služba za izbjeglice (JRS).

Azilanti su osobe koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te spadaju u najranjiviju skupinu migranta. Stoga je osnovni cilj ovog projekta povećanje zapošljivosti azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata, individualno mentorstvo te programa stručne osposobljenosti za jednostavna zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u kojem postoji nedostatak radne snage. U projektne aktivnosti će se uključiti 40 nezaposlenih azilanata koji će kroz pojedine faze projekta sudjelovati u aktivnostima edukacije i osposobljavanja kako bi bolje konkurirali na tržištu rada i uspješnije se integrirali u hrvatsko društvo.

Opći cilj projekta: Povećati zapošljivost azilanata s ciljem njihove integracije na tržište rada te u konačnici integracije u hrvatsko društvo.

Specifični ciljevi: Jačanje stručnih znanja nezaposlenih azilanata kroz provedbu programa obrazovanja odraslih; Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata te pružanjem usluga individualnog mentorstva i osiguranjem podrške u vidu prevoditelja.

Za više informacija o projektu slobodno pišite na inicijativazaengleski@gmail.com i/ili kcicvaric@obrtnicko-uciliste.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr / www.esf.hr

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King