Obrtničko učilište

Dobro došli, izvolite!

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Obris

Partneri:

 • Obrtničko učilište
 • Pikar d.o.o.
 • Trojstvo d.o.o.
 • PESLA pekarsko-slastičarska obrtnička zadruga

Vrijeme provedbe: 24 mjeseca (10.04.2018. – 10.04.2020.)

Vrijednost projekta: 1.678.870,60 HRK (100% bespovratna sredstva)

Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj projekta: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Stjecanje stručnih znanja te općih kompetencija i mekih vještina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva ranjivih skupina (mladi do 25 godina, starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom) kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
 2. Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja predavača i mentora u području turističko – ugostiteljskog sektora s ciljem podizanja kvalitete izvođenja programa osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanjima konobar, pipničar i slastičar te povećanja zapošljivosti polaznika navedenih programa.

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu tri programa osposobljavanja (konobar, pipničar i slastičar) u skladu s potrebama tržišta rada. Naglasak je na prilagodbi programa mogućnostima ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine i osobe s invaliditetom) te na praktičnom dijelu obrazovanja na radnom mjestu kod poslodavca s ciljem podizanja njihove zapošljivosti. Kako bi nove metode, aktivnosti i sadržaji mogli biti uspješno implementirani, projekt uključuje stručno usavršavanje nastavnika i mentora vezano za razvoj stručnih i pedagoških kompetencija te razvoj nastavnih pomagala.

Projektne aktivnosti grupirane su u sljedećih 5 elemenata:

 1. Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja
 2. Razvoj i provedba programa usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama
 3. Provedba programa osposobljavanja prilagođenih ranjivim skupinama
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracija

Projekt je u skladu s „Europa 2020“, „Europskom platformom protiv siromaštva i socijalne isključenosti“ te „Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH“ koje govore kako je za radno sposobne osobe zapošljavanje najsigurniji put koji vodi iz siromaštva i socijalne isključenosti stavljajući pritom naglasak na obrazovanje i osposobljavanje te stjecanje suvremenih kompetencija kao jednog od glavnih preduvjeta za postizanje zapošljivosti. Projekt je također u skladu s „Programom jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu“ koji potiče suradnju između poslodavaca i obrazovnih ustanova u području razvoja programa te osposobljavanja osoba nižih razina kvalifikacije kroz fleksibilne obrazovne programe prilagođene njihovim mogućnostima. Prilikom izrade programa koristit će se inovativan pristup koji će se temeljiti na suradnji različitih dionika (obrazovni i realni sektor) kako bi se iskoristila njihova međusektorska znanja i iskustva. Programi će biti prilagođeni potrebama ranije definiranih ranjivih skupina te će se bazirati na praktičnom dijelu obrazovanja (preko 70%). Također, kod izrade programa vodit će se računa o tome da uključuju usavršavanje u cijelom spektru osobnih, komunikacijskih, prodajnih i menadžment vještina, a izradit će se i nastavni materijali i nabaviti oprema.

Provedeno studijsko putovanje u Sloveniju.

U okviru projekta razvijeni su sljedeći programi osposobljavanja:

Za više informacija o EU fondovima posjetitewww.strukturnifondovi.hr / www.esf.hr

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King