Obrtničko učilište

DivCap

Diversity Capacities - Improving the Capacities of Adult Education Institutions to Successful Dealing with Diversity

Broj projekta: 2018-1-AT01-KA204-039271

Trajanje: 1. studeni 2018. – 31. srpanj 2021

Ciljevi projekta:

 • povećati svijest o pitanjima različitosti na osobnoj i organizacijskoj razini u organizacijama za obrazovanje odraslih
 • uvesti konkretne mjere za promicanje inkluzije i različitosti na organizacijskoj razini
 • povećati osobne kompetencije osoblja organizacija za obrazovanje odraslih u radu s različitostima

Opis:

Obrazovanje odraslih provodi se u promjenjivom i raznolikom društvu u kojem učenici i djelatnici organizacija za obrazovanje odraslih čine heterogene skupine. U tom kontekstu projekt "Kapaciteti različitosti - poboljšanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih prema uspješnom upravljanju različitostima (DivCap)" usredotočuje se na promicanje i podupiranje inkluzije i različitosti u obrazovanju odraslih što će se postići pružanjem konkretnih alata, kurikuluma i mjera u organizacijama za obrazovanje odraslih. Na temelju stečenih iskustava kroz studije slučaja i pilotiranje, razvit će se smjernice i preporuke za različite ciljne skupine.

Ciljne skupine ovog projekta su nastavnici, osoblje i menadžeri organizacija za obrazovanje odraslih dok su indirektne ciljne skupine polaznici u nepovoljnom položaju, posebice migranti i izbjeglice koji kao krajnji korisnici imaju pozitivan učinak od vještog upravljanja različitostima u organizacijama.

Partneri:

 • FH Joanneum, Graz, Austrija (prijavitelj)
 • Cramars società cooperative sociale, Tolmezzo, Italija
 • DAFNI KEK, Patras, Grčka
 • Fundación Docete Omnes, Granada, Španjolska
 • Obrtničko učilište, Zagreb, Hrvatska
 • Participatie in Diversiteit, Enschede, Nizozemska
 • Volkshochschule, Hannover, Njemačka

Web stranica: https://www.diversitycapacities.eu/

Facebook stranica: https://www.facebook.com/DiversityCapacities/

Odricanje od odgovornosti EU

Projekt "Kapaciteti različitosti - poboljšanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih prema uspješnom upravljanju različitostima (DivCap)", broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 2018-1-AT01-KA204-039271 financiran je od strane Europske Komisije u sklopu Eramus+ KA2 programa - Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih uz potporu Austrijske nacionalne Agencije. Publikacija odražava stavove samo autora i mnogobrojnih sudionika koji su sudjelovali u projektu. Kao takva, Komisija ne može biti odgovorna za sadržaj ove publikacije ili za upotrebu informacija koje sadrži.

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King