Obrtničko učilište

COSB

Cjeloživotnim obrazovanjem i osposobljavanjem do sigurnog zapošljavanja i bolje budućnosti (COSB)

Korisnik Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih
i partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb

TI PREDSTAVLJAJU
TVOJ SKOK DO POSLA PUTEM
PROJEKTA

Projekt je odobren za provedbu u ukupnom iznosu od 1.385.228,43 kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja u okviru poziva Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti.

Projekt se provodi u razdoblju 25.01.2018. do 25.01.2021. godine i u cijelosti je financiran iz EU potpore na temelju ugovora br. UP.03.2.3.02.0002​ u iznosu od 1.385.228,43 HRK.

Projekt COSB je osmišljen upravo kao odgovor na potrebe tržišta rada za visokozapošljivim i deficitarnim zanimanjima te je usmjeren na unaprjeđenje vještina odraslih polaznika financiranjem i uključivanjem u programe obrazovanja odraslih koji će im omogućiti stjecanje ključnih kompetencija, odnosno višu razinu kvalifikacija i povećati njihovu zapošljivost.
Programi obrazovanja koji će se provesti u projektu su: program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice MAG postupkom, program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice REL postupkom, program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice TIG postupkom, program osposobljavanja za za poslove zavarivača/ice plinskim postupkom zavarivanja, program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava. Kao ciljana skupina projekta u programe obrazovanja će se uključiti odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacije uključujući i razinu 4.1. prema HKO-u (25), odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (10) te dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine (45).
Prema podacima o kretanju na tržištu rada, spomenute ciljane skupine su teže zapošljive osobe i upravo je njima potrebno dodatno osposobljavanje kako bi se povećala njihova zapošljivost. Prilikom njihova odabira važnu ulogu će imati partner Hrvatski zavod za zapošljavanje koji ima uvid u stvarno stanje na tržištu, broj nezaposlenih po dobi/obrazovanju, potrebe poslodavaca koji će zajedno s prijaviteljem odabrati ciljanu skupinu projekta, odnosno polaznika programa obrazovanja, vršiti informiranje i savjetovanje istih u pronalaženju posla.

Održivost rezultata projekta i dugoročni utjecaj na ciljane skupine projekta bit će osiguran provedbom sljedećih elemenata:

  1. Odabir polaznika za uključivanje u programe obrazovanja odraslih,
  2. Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih,
  3. Evaluacija provedbe programa,
  4. Promidžba i vidljivost te
  5. Upravljanje projektom i administracija.

PRIJAVI SE VEĆ DANAS!

www.obrtnicko-uciliste.hr/put-do-posla

Za sva pitanja slobodno nam se obrati:
Goran Švast - voditelj projekta
gsvast@obrtnicko-uciliste.hr

  • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
  • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
  • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
  • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
  • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King