Obrtničko učilište

Building Green Skills – BU.G.S.

Projekt Building Green Skills – BU.G.S. odobren je od strane Europske Komisije i financiran kroz program PROGRESS pod pozivom „Delivering on SKILLS for GROWTH and JOBS“ – VP/2013/010 Akcija 3.1 – ciljani sektor: Građevinarstvo. PROGRESS je program EU za zapošljavanje i socijalnu solidarnost, osnovan da bi pružao financijsku potporu postizanju EU ciljeva za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, što su i ciljevi Strategije Europa 2020.

Projekt BU.G.S. u trajanju od 18 mjeseci (prosinac 2014 – svibanj 2016) ima za cilj jačanje zelenih vještina za novo građenje i renoviranje građevina kroz ojačano partnerstvo između javnih i privatnih dionika na tržištu rada.

Glavna ideja projekta BU.G.S. je da postoje greške i poteškoće (bugovi) u razvoju zelenih vještina u građevinskom sektoru koji uzrokuju nedovoljne rezultate u ekonomskom i profesionalnom razvoju.

Kako bismo iskoristili veliki potencijal stvaranja novih poslova u zelenome gospodarstvu u projektnim zemljama i ispunili zahtjeve EU na području smanjenja potrošnje energije privatnih i javnih građevinskih objekata, Ecipa scarl u suradnji s 10 partnera je razvila BU.G.S. projekt sa sljedećim specifičnim ciljevima:

 • otkriti i upravljati raskoracima u zelenim vještinama kroz razvoj upotrebljivih alata i metoda koji će se diseminirati i upotrebaljavati kroz cijelu EU
 • podupirati stvaranje i usavršavanje zelenih vještina u građevinskom sektoru kako bi se otvorio pristup novim radnim mjestima i sačuvala sadašnja radna mjesta
 • poboljšati omjer ponude i potražnje za poslovima
 • poboljšati konkurentnost pojedinaca i malih i srednjih poduzeća
 • potaknuti rast zelene ekonomije

Projektne aktivnosti će se implementirati u 4 zemlje EU (Italija, Austrija, Slovenija i Hrvatska) i adresirat će građevinarstvo. Ciljana skupina projekta BU.G.S. je sektor trenera (direktna) kao i osobe visokog, srednje i niskog stručnog profila (indirektna) npr. dizajneri, voditelji gradilišta, tehničari, obrtnici i sl.

Očekivani rezultati su:

 • data mining software za identificiranje raskoraka u zelenim vještinama i ponudi i potražnji;
 • utvrđivanje i usvajanje primjera dobrih praksi treninga u građevinskom sektoru
 • razvijanje specifičnih modula treninga
 • web platforma s live chat-om za trenere;
 • provođenje pilot faze kako bi se testirala učinkovitost razvijenih alata i uključilo uzorak potencijalnih korisnika
 • kreiranje i implementacija web stranice projekta

Transnacionalni konzorcij projekta BU.G.S. sastavljen je od privatnih i javnih organizacija, predstavnika malog i srednjeg gospodarstva, ustanova za obrazovanje, istraživačkih ustanova, regionalnih i lokalnih tijela.

Nositelj projekta: ECIPA, Venecija, Italija

Partneri:

Italija

 • Regional Union of the Chambers of Commerce Industry Handicraft and Agriculture of Veneto – Eurosportello Veneto
 • Associazione Nazionale Costruttori Edili – Trieste
 • Unione Regionale Economica Slovena

Slovenija

 • Gospodarska Zbornica Slovenije - Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala
 • Center za poslovno usposabljanje
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije

Hrvatska

 • Obrtničko učilište
 • Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije
 • Sveučilište u Zagrebu – Fakultet računalstva i elektrotehnike

Austrija

 • Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH

Regije Veneto i Friuli Venezia suuklučeni također u projekt kao pridruženi partneri i podupiru implementaciju specifičnih aktivnosti, posebno pri ocjenjivanju i odobrenju završnih rezultata pilot faze testiranja te završnoj evaluaciji projekta.

BU.G.S službena Web stranica
bugsproject.eu

BU.G.S. Web-platforma:
http://datamining.bugsproject.eu/

 • “Uvijek sam spreman učiti, no nisam uvijek spreman biti poučavan.” Winston Churchill
 • "Živi kao da ćeš sutra umrijeti. Uči kao da ćeš živjeti vječno.” Mahatma Gandhi
 • “Mudrost nije rezultat školovanja nego cjeloživotnog nastojanja da je se razvije.” Albert Einstein
 • “Promjena je konačni rezultat svakog stvarnog učenja.” Leo Buscaglia
 • "Najljepša stvar kod učenja je to što ti ga nitko ne može oduzeti.” B. B. King