Obrtničko učilište

Jednostavni poslovi u zanimanju armirač/ica

Armirač/ica prenosi mjere i oblike na armaturne željezne šipke, kroji ih i savija kako je predviđeno prema projektnoj dokumentaciji. Povezuje šipke, montira ih i ugrađuje u betonske konstrukcije građevinskih objekata.

Nauči:

  • razlikovati vrste i svojstva materijala za armiračke radove
  • koristiti i održavati strojeve, alate i pribor za armiranje na stručan i siguran način
  • izvesti pripremne radove za postavljanje armature na gradilištu
  • izvesti jednostavne poslove pri izradi i postavljanju armature temelja, vertikalnih i horizontalnih konstruktivnih elemenata, međukatne konstrukcije i stubišta

Uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina

Zaposli se! Armirači/ice mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, na gradilištima – neposredno pripremati i ugrađivati aramaturno željezo, a mogu otvoriti i vlastiti obrt.

Trajanje: 150 nastavnih sati